w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława nr XLIX/326/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Oława z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0251815042.pdf