w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 czerwca 2003 roku Nr 50/IV/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego inwestycyjnego pomostowego w kwocie 115.850 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji - pod nazwą "budowa drogi gminnej we wsi Święcko".

Pobierz plik:pdf0720308072.pdf