w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr LX/335/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf0221824053.pdf