w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XLII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf0211815033.pdf