w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXVI/191/18 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pobierz plik: pdf0231822013.pdf