w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Kotla nr XL/228/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2017.

Pobierz plik: pdf0201803042.pdf