w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Platerówka nr OR 0050/133/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerówka na 2017 rok.

Pobierz plik: pdf0191810062.pdf