sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Wądroże Wielkie nr 94/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017.

Pobierz plik: pdf0181805062.pdf