w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXXVI/228/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017.

Pobierz plik: pdf0171805062.pdf