w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXV/399/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Trzebnica.

Pobierz plik: pdf0151820033.pdf