w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Cieszkowie nr XL/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Pobierz plik: pdf0141813012.pdf