w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Starosty Powiatu Milickiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2017 r.

Pobierz plik: pdf0131813000.pdf