w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIX/221/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0121808092.pdf