w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/52/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 grudnia 2002 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego w 2003 r w Gminie Jerzmanowa.

Pobierz plik:pdf0680303032.pdf