w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 157/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok.

pdf0061820000.pdf