w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXII/225/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0051824013.pdf