w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Malczyce nr XLIII/235/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r.

Pobierz plik: pdf0021818022.pdf