w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Nowej Rudzie Nr 28/VIII/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Ruda.

Pobierz plik:pdf0670308112.pdf