w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LI/438/17 z dnia 25 października 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIII/310/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Środa Śląska.

Pobierz plik: pdf1041718043.pdf