w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXVIII/288/17 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych.

Pobierz plik: pdf1031723073.pdf