w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr LI/319/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik: pdf0971722033.pdf