w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXXVII/171/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowicach.

Pobierz plik: pdf0921713012.pdf