w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXXVI/161/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf0911705000.pdf