w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr VII/39/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zwiększenia przychodów i dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0630307000.pdf