w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXVI/162/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf0901726000.pdf