w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XLII/404/2002 z 9 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzanów, Żerkówek – V etap

Pobierz plik:pdf0620322013.pdf