w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr LI/293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Pobierz plik: pdf0871724053.pdf