w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXV/291/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oleśnicki poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Pobierz plik: pdf0861714000.pdf