w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Krośnice nr XLI/245/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wierzchowicach.

Pobierz plik: pdf0851713022.pdf