w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXVI/163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

Pobierz plik: pdf0841726000.pdf