w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 49/IX/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji na komunalne budownictwo mieszkaniowe gminy Piława Górna

Pobierz plik:pdf0610302041.pdf