w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr VII/86/2003 z 29 kwietnia 2003 roku w sprawie w sprawie nieudzielenia Zarządowi Miasta i Gminy Wiązów absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za 2002 rok.

Pobierz plik:pdf0600317053.pdf