w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej z 28 kwietnia 2003 roku Nr VI/62/2003 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0590308143.pdf