w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLVI/393/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą terenie Gminy Środa Śląska w ramach programu pomocy de minimis.

Pobierz plik: pdf0801718043.pdf