w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z 26 kwietnia 2003 r. Nr VII/38/2003 zmieniającej Uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Pobierz plik:pdf0580321053.pdf