w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLVI/391/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.

Pobierz plik: pdf0781718043.pdf