w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wińsko nr XLIII/323/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Pobierz plik: pdf0771722022.pdf