w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/205/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Jeleniogórskiej 32 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym, budynku przy ul. Jeleniogórskiej 32 w Kowarach.

Pobierz plik:pdf07617RIO.pdf