w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/203/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji właścicielowi budynku przy ul. 1 Maja 17 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym, budynku przy ul. 1 Maja 17 w Kowarach.

Pobierz plik:pdf07417RIO.pdf