w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/327/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prusice na rok 2017.

Pobierz plik:pdf07317RIO.pdf