w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVI/180/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi dla osób fizycznych będących właścicielami budynków lub samodzielnych lokali mieszkalnych położonych na terenie
miasta i gminy Bardo, a także dla wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą samodzielne lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych, a położone
na terenie miasta i gminy Bardo.

Pobierz plik:pdf07117RIO.pdf