w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/154/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie opinii o uchwale Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/194/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina.

Pobierz plik:pdf07017RIO.pdf