w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/194/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie    nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina.

Pobierz plik:pdf06917RIO.pdf