w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/192/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2016 rok.

Pobierz plik:pdf06817RIO.pdf