w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XLI/189/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2016.

Pobierz plik:pdf06717RIO.pdf