w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu Nr X/56/03 z 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/97 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie wspierania inwestycji poprzez zwolnienia inwestorów z opłat podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0540306011.pdf