w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XXX/145/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0651714042.pdf