w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dobromierz nr XXXII/196/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pobierz plik:pdf0641719032.pdf