w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dobromierz nr XXXII/195/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0631719032.pdf