w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 57/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/285/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/258/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2017 rok.

Pobierz plik: pdf0611720023.pdf